In Memoriam

Impulse

Written by Paul Looijestijn

Pulse VZH1 impulsedec2015

 

Stamboom

Volledige naam / Full name: Impulse di Zinxavi (Star Trek: Impulse drive is a method of propulsion that starships and other spacecraft use, also terms Impulse speed and Impulse power are used)

Geboorte datum / Date of birth: 22-02-2015

Datum overlijden / Died: 5-12-2020

Fokker / Breeder: José van der Vossen

Eigenaar / Owner: José van der Vossen

 

Hoogte / Height: 66 cm

Gewicht / Weight: 25 kg

Heupen / Hips: HD-A (Norbergwaarde 40)

Ellebogen / Elbows: ED-0

Rug / Back: Geen afwijkingen / No abnormalities

Schouders / Shoulders: Geen afwijkingen / No abnormalities

Knieen / Knees: Geen afwijkingen / No abnormalities

Ogen / Eyes: Geen afwijkingen / No abnormalities

Tanden / Teeth: compleet schaargebit / complete scissor bite

DNA profiel beschikbaar / DNA profile available 

Karakter / Character: NVBH gedragstest Sociaal Plus

Werkresultaten / Working results: VZH/BH, UV/AD, Agility 2e Graad, IPO1, deelnemer NK Junior Agility 2019

Goedgekeurd voor de fokkerij / Approved for breeding

Nesten met / Litters with: Lani of Fozie's Farm

Over Impulse / About Impulse

Impulse is een van de acht pups van ons I nest en de broer van Imzadi. Impulse was in eerste instantie besproken door een jonge dame uit Duitsland. Echter door prive omstandigheden moest zij toen Impulse 9 weken oud was, afzien van de aanschaf van een puppy.

Vanaf week 1 was Impulse mijn favoriet, maar de afspraak was dat Ziyal een puppy teefje voor haarzelf mocht uitzoeken en dat we maar een puppy zouden houden. Toen het nieuwe baasje van Impulse moest annuleren, besloot ik dit als een teken te zien dat ik hem zelf moest houden. Ondanks commentaar van de rest van de familie was ik heel "slecht" en deed ik niet mijn best om een nieuw baasje te vinden en vertelde ik wanneer het maar kon hoe leuk Impulse is.

Uiteindelijk gaven Paul en Ziyal het op en "Pulsje" is gebleven. Ik heb er absoluut geen spijt van. Impulse is thuis een echte knuffelbeer die het liefst languit op schoot ligt, als ik een keertje tijd heb om op de bank voor de tv te zitten. Samen met hem fietsen is geweldig. Wekelijks leggen we samen heel wat kilometers af. Tijdens IPO en Agility training is hij een zeer goede leerling en met name zijn snelheid van werken is uitzonderlijk. Het VZH  en IPO1 diploma hebben we inmiddels behaald en we trainen nu voor het IPO/IGP 2 examen. Bij Agility zijn we gestart in de Eerste graad, al moet ik zelf nog veel leren. Agility vraagt toch op een andere manier lichaamscontrole van de baas dan Obedience of IPO. Met zo'n snelle hond is een voet iets in de verkeerde richting gedraaid genoeg om de verkeerde sprong te nemen. Belangrijkste is dat ik enorm veel energie krijg van trainen met Impulse en blij van hem wordt. Hij heeft altijd zin om wat te doen en is nooit moe.

Impulse is plotseling tijdens het trainen overleden op 5 december 2020, waarschijnlijke oorzaak een fatale hartritmestoornis of een gescheurde aorta.

Impulse is one of the eight pups of our I litter and the brother of Imzadi. Impulse was initially sold to a young lady from Germany. However, due to personnel circumstances, when Impulse was nine weeks old, she had to cancel.

From week 1 Impulse was my favorite, but the agreement was that Ziyal could choose a puppy female for herself and that we would only keep one puppy. When the new owner of Impulse had to cancel, I decided to see this as a sign that I had to keep him myself. Despite comments from the rest of the family I was very "bad" and I did not do my best to find a new owner and I told whenever possible how nice Impulse is.

In the end, Paul and Ziyal gave in and "Pulse" stayed. I have absolutely no regrets. Impulse is a real cuddly bear at home, preferably lying on my lap, when I have time to sit on the couch in front of the TV. Cycling with him is great. Every week we cover a lot of kilometers together. During IPO and Agility training he is a very good student and in particular his speed of working is exceptional. We have already obtained the VZH/BH and IPO1 diploma and we are now training for the IPO/IGP 2 exam. At Agility we started competing in the First degree, although I still have to learn a lot myself. Agility requires body control from the boss in a different way than Obedience or IPO. With such a fast dog a foot is turned slightly in the wrong direction enough to take the wrong jump. The most important thing is that I get a lot of energy from training with Impulse and I am happy with him. He always wants to do something and is never tired.

Impulse suddenly died during training on December 5th 2020, probable cause fatal arrhythmia or ruptured aorta.

 

 

 

 

 

 

Category: