Information

Wie zijn wij?

Wij zijn Paul Looijestijn (1972), José van der Vossen (1976) en Ziyal van der Vossen (2002). In 1995 kwam onze eerste hond bij ons in huis, Gabber, een kruising Mechelse herder/Keeshond. Hij was één jaar oud en kwam uit het asiel. Hij had drie bazen voor ons gehad en door hem zijn wij ons gaan verdiepen in hondengedrag. Dit heeft er uiterlijk toegeleid dat wij de opleiding tot hondentrainer bij De Dierenbescherming zijn gaan volgen. Tijdens een praktijktrainmiddag moest Paul oefenen met een Groenendaeler. Hij viel onmiddelijk voor het ras.

In 1998 kochten wij onze eerste Groenendaeler Xaviera v. 't Murselt (Xavi). Twee jaar later kochten wij Zinziano v. 't Murselt (Zinzi). Omdat leven met Gabber, Xavi en Zinzi zoveel plezier gaf, besloten wij in 2002 een nestje te fokken met Zinzi en Xavi. Van de naam van onze eerste twee Groenendaelers is dan ook onze kennelnaam "di Zinxavi" afgeleid, wat vrij vertaald van Zinzi en Xavi betekent.

Zinzi en Xavi zijn inmiddels niet meer bij ons. Zinzi is 14 jaar oud geworden en Xavi maar liefst 17 jaar. Zinzi leeft echter nog steeds voort in ons huis in zijn kleindochter Galaxy Guinan di Zinxavi (Laxy), achterkleindochters Nemesis Black z'Kovarny en Intergalactic Imzadi di Zinxavi, achterachterkleindochter Zani Zinzi Black z'Kovarny, achterachterkleinzoon Seb of Foxie's Farm en achterachterachterkleinzoon Jaxa Jeraddo di Zinxavi. 

Trainen met onze Groenendaelers is na al die jaren nog steeds hetgeen wat wij het leukst vinden. Momenteel trainen wij IGP Speuren, KNPV Zoekhonden programma, Waterwerk en Agility. In het verleden zijn wij ook actief geweest met Reddingshondtraining en Gedrag en Gehoorzaamheid (G&G). Ook hebben wij een korte tijd flyball en hoopers uitgeprobeerd. Bij het trainen vinden wij het leuk ergens naar toe te werken. Al onze honden hebben daarom één of meerdere africhtingsdiploma's behaald, 
waarvan een bijzondere vermelding verdienen:

Ezri Lursa Noma van 't Wolfshome (VZH/BH, UV/AD, IPO3, G&G1, Rescue dog suitability test)

Deep Space Nine di Zinxavi (VZH/BH, UV/AD, IPO3, G&G1, competed in G&G (Obedience) competitions, Dutch National Championship G&G1 2011 9th place, participant Randmeren Bokaal VZH/BH 2009, club diploma G&G2 (old and new programm), RHG-Sp, RHG-V, SpH1)

Elyas of Karo's Triangle (Icheb) (VZH / BH, UV / AD, Agility Graad 3, IPO2, IGP3, RHG-V, deelnemer NK Junior Agility 2016, 2017, 2018, 2019 , deelnemer European Junior Agility 2017, 2018 en 2019)

Op dit moment traint José met Nemesis en Zani. Ziyal traint met Jaxa en Imza.

Het meest bijzonder vinden wij dat opa Zinzi, mama Ezri en kleinzoon Space alledrie het IPO3 diploma hebben behaald. Dit is nog steeds erg knap voor een Groenendaeler, omdat hier veel moed van hond en veel doorzettingsvermogen van de baas voor nodig is. Daarnaast slaagden alledrie voor de NVBH gedragstest met de hoogst mogelijke score, met Lof.

Fokken doen wij maar eens in de 3- 5 jaar. Zo blijft het een speciale gebeurtenis waar wij helemaal naar toe leven. Hierbij vinden wij belangrijk dat:

  • Een Groenendaeler is dol op werken met zijn eigenaar en heeft er nooit genoeg van.
  • Een Groenendaeler is niet alleen een sporthond, maar ook een familiehond. Hij is dol op mensen en vriendelijk naar volwassen en kinderen.
  • Een Groenendaeler is een gezonde hond.
  • Een Groenendaeler ziet eruit als een Groenendaeler.
  • Verantwoord fokken en openheid is essentieel voor ons.
Naast al het bovenstaande was Paul 20 jaar pakwerker bij NVBH Kringgroep LimBra. José is al bijna 20 jaar één van de kartrekkers van NVBH Kringgroep LimBra en ze is jarenlang actief geweest binnen het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Belgische Herdershonden. Vanuit die rol proberen wij nog meer mensen enthousiast te maken voor leven en sporten met een Belgische herdershond.
 
 

We are Paul Looijestijn (1972), José van der Vossen (1976) and Ziyal van der Vossen (2002). In 1995 our first dog Gabber, a Malinois/Pomeranian came to live with us. He was one year old and came from an animal shelter. He had three owners before us and because of him we got interested in dog behaviour. This resulted in us (Paul and José) becoming dog trainers for De Dierenbescherming. During a training session during the education Paul had to practise with a Groenendael. It was love at first sight. 

In 1998 we bought our first Groenendael Xaviera v. 't Murselt (Xavi). Two year later we bought Zinziano v. 't Murselt (Zinzi). Because living with Gabber, Xavi and Zinzi gave so much fun, we deceided to breed a litter with Zinzi and Xavi in 2002. Our kennelnaam "di Zinxavi" comes from their names. 

Zinzi and Xavi passed away a few years back. Zinzi became 14 years old and Xavi 17 years old! Zinzi lives on in our household in his grandson Deep Space Nine di Zinxavi (Space) and granddaughter Galaxy Guinan di Zinxavi (Laxy). Both are retired themselves already and have kids of their own.

Their children Nemesis (Nem) Black z' Kovarny and Intergalactic Imzadi (Imza) di Zinxavi live with us. In 2012 Elyas of Karo's Triangle (Icheb), a son of the only sister of Space also joined our family. In 2020 Zani Zinzi Black z'Kovarny, granddaughter of Space, joined our family. José trains with Nem and Zani. Ziyal trains with Icheb and Imza.

Even after all these years training with our Groenendaels is what we enjoy most. At the moment we train IGP Tracking, KNPV Zoekhonden and Agility. In the past we were also active in Rescue dog training and Gedrag en Gehoorzaamheid (Obedience). We also trained some flyball and hoopers for a short while. During training we need to have a goal. So all our dogs have one or more working dog certificates.

Most special to us is that granddad Zinzi, mum Ezri and grandson Space all passed the IPO3 exam. A Groenendael earning that certificate is not that common because it requires courage of the dog and a lot of perseverance of the owner. Besides all three also passed the NVBH gedragstest with highest possible scores: met Lof.

We breed a litter once per 3-5 year. This way breeding remains a special experience for us. When we choose the parents of our puppies we take following principles into account: 

  • A Groenendael loves to work with his owner and has almost never had enough .
  • A Groenendael is not only a working dog, but also a family dog. He is friendly towards adults and children.
  • A Groenendael is a healthy dog.
  • A Groenendael looks like a Groenendael.
  • Responsible breeding and openness is essential for us.

In addition to all of the above, Paul was a manworker at NVBH Kringgroep LimBra for 20 years. For almost 20 years José has been one of the go-carts of NVBH Kringgroep LimBra and she was active within the board of the NVBH (Dutch Belgian Shepherd Club) for years. From this role we try to make more people enthusiastic for life and sports with a Belgian shepherd dog.

Certified Dutch Working dogs

IPO3/PH1

   
Name of the dog Certificate Website
Zinziano van ''t Murselt (M) IPO3, G&G3, RHG-Sp kennel "di Zinxavi"
Belgerac Buddha (M) IPO3  
Scalloway''s Romy (F) IPO3 kennel "Sergeant"
David van Yamyna (M) IPO3 kennel "van Yamyna"
Sergeant Denzel (M) IPO3 kennel "Sergeant"
Ezri Lursa Noma van ''t Wolfshome (F) IPO3, G&G1, RHG-V kennel "di Zinxavi"
Active Zoran of Dark Brightness (M) IPO3  
Uran Brenner di Locaco (M) IPO3, Speur- en sorteerhonden cert. KNPV, SpH1  
Sergeant Eleisa (F) IPO3 kennel "Perro de la Casa Negra"
Deep Space Nine di Zinxavi (M) IPO3, G&G1 kennel "di Zinxavi"
     

IPO2

   
Sergeant Daisy (F) IPO2 kennel "Sergeant"
Eblitzer van de Cart Hill Village (M) IPO2  
Splinter of the First Triangle (F) IPO2  
Xento di Locaco (M) IPO2  
Yukan van Yamyna (M) IPO2 kennel "van Yamyna"
Face Orlando Noma v. ''t Wolfshome (M) IPO2 kennel "of Karo''s Triangle"
Yano van Yamyna (M) IPO2 kennel "van Yamyna"
Belgerac Dutch Timor IPO2  
Avar Perro de la Casa Negra (F) IPO2 kennel "Perro de la Casa Negra"
     

IPO1

   
Ruth van Yamyna (F) IPO1 kennel "van Yamyna"
B''Etor van de Belgische Vriendjes (F) IPO1, IPO2 deelcert A + B, SpH2, G&G2 kennel "di Zinxavi"
Carbon Black''s Duc Beau Merlot (M) IPO1, SpH2, G&G1, IPO2 deelcert A+C
Raymond di Locaco (M) IPO1  
Scalloway''s Rejane (F) IPO1  
Gucci van de Cart Hill Village (M) IPO1  
Just Natja of Dark Brightness (F) IPO1 kennel "Of Dark Brightness"
Yenthe v. Yamyna (F) IPO1 kennel "van Yamyna"
Aki of Foxie''s Family (M) IPO1  
     

Speurhond

   
B''Etor van de Belgische Vriendjes (F) SpH2, IPO1, IPO2 deelcert A + B, G&G2 kennel "di Zinxavi"
Senna di Locaco (M) SpH2  
Bargi van de Cart Hill Village (F) SpH2 kennel "van ''t Murselt''
Carbon Black''s Duc Beau Merlot (M) SpH2, G&G1, IPO1, IPO2 deelcert, A+C
Xaviera van ''t Murselt (F) SpH2, G&G2 kennel "di Zinxavi"
Uran Brenner di Locaco (M) SpH1, IPO3, Speur- en sorteerhonden cert. KNPV,  
Yukan van Yamyna (M) SpH1, IPO2  
     

Do you have additional information, feel free to send me an e-mail.

Examens en Wedstrijden

Examens en Wedstrijden

UV (examen)
Het UithoudingsVermogen van de hond wordt getest tijdens een fietstocht van 20 km, met 2 rustpauzes en een gehoorzaamheidsoefening. Met een goede opbouw geschikt voor elke gezonde hond.

VZH (examen)
De VerkeersZekere Hond is voldoende sociaal en staat voldoende onder controle om zonder overlast zijn baas te begeleiden in de maatschappij. Daarom moeten bazen die IPO of SpH met hun hond willen doen, hiermee beginnen.

IPO (examens, wedstrijden)
Sport met 3 onderdelen: speuren, appèl en manwerk. De hond leert een spoor na te zoeken, een aantal gehoorzaamheidsoefeningen waaronder apporteren, en de regels van het bijtspel.

SpH (examen, wedstrijden)
Speurhonden zijn specialisten. Dit is een boeiende, intensieve training waarvoor veel vreemd terrein wordt gebruikt. Het leggen van het spoor, wachten tot het oud genoeg is en het uitwerken kosten iedere keer vrij veel tijd.

G&G (examens, wedstrijden)
Gedrag en Gehoorzaamheid heeft een zelfde doel als het VZH, maar kent andere oefeningen en vraagt meer perfectie.