di Zinxavi

groenendaelers

Wie zijn wij

Wij zijn José (1976) en Ziyal van der Vossen (2002). In 1995 kwam onze eerste hond bij ons in huis, Gabber, een kruising Mechelse herder/Keeshond. Hij was één jaar oud en kwam uit het asiel. Hij had drie bazen voor ons gehad en door hem zijn wij ons gaan verdiepen in hondengedrag. Dit heeft er uiterlijk toegeleid dat wij de opleiding tot hondentrainer bij De Dierenbescherming zijn gaan volgen. Tijdens een praktijktrainmiddag moest mijn partner oefenen met een Groenendaeler. Hij viel onmiddelijk voor het ras.

In 1998 kochten wij onze eerste Groenendaeler Xaviera v. 't Murselt (Xavi). Twee jaar later kochten wij Zinziano v. 't Murselt (Zinzi). Omdat leven met Gabber, Xavi en Zinzi zoveel plezier gaf, besloten wij in 2002 een nestje te fokken met Zinzi en Xavi. Van de naam van onze eerste twee Groenendaelers is dan ook onze kennelnaam "di Zinxavi" afgeleid, wat vrij vertaald van Zinzi en Xavi betekent.

Zinzi en Xavi zijn inmiddels niet meer bij ons. Zinzi is 14 jaar oud geworden en Xavi maar liefst 17 jaar. Zinzi leeft echter nog steeds voort in ons huis in zijn kleindochter Galaxy Guinan di Zinxavi (Laxy), achterkleindochters Nemesis Black z'Kovarny en Intergalactic Imzadi di Zinxavi, achterachterkleindochter Zani Zinzi Black z'Kovarny, achterachterkleinzoon Seb of Foxie's Farm en achterachterachterkleinzoon Jaxa Jeraddo di Zinxavi. 

Trainen met onze Groenendaelers is na al die jaren nog steeds hetgeen wat wij het leukst vinden. Momenteel trainen wij IGP Speuren, KNPV Zoekhonden programma, Waterwerk en Agility. In het verleden zijn wij ook actief geweest met Reddingshondtraining en Gedrag en Gehoorzaamheid (G&G). Ook hebben wij een korte tijd flyball en hoopers uitgeprobeerd. Bij het trainen vinden wij het leuk ergens naar toe te werken. Al onze honden hebben daarom één of meerdere africhtingsdiploma's behaald, waarvan een bijzondere vermelding verdienen:

Ezri Lursa Noma van 't Wolfshome (VZH/BH, UV/AD, IPO3, G&G1, Rescue dog suitability test)

Deep Space Nine di Zinxavi (VZH/BH, UV/AD, IPO3, G&G1, competed in G&G (Obedience) competitions, Dutch National Championship G&G1 2011 9th place, participant Randmeren Bokaal VZH/BH 2009, club diploma G&G2 (old and new programm), RHG-Sp, RHG-V, SpH1)

Elyas of Karo's Triangle (Icheb) (VZH / BH, UV / AD, Agility Graad 3, IPO2, IGP3, RHG-V, deelnemer NK Junior Agility 2016, 2017, 2018, 2019 , deelnemer European Junior Agility 2017, 2018 en 2019)

Op dit moment traint José met Nemesis en Zani. Ziyal traint met Jaxa en Imza.

Het meest bijzonder vinden wij dat opa Zinzi, mama Ezri en kleinzoon Space alledrie het IPO3 diploma hebben behaald. Dit is nog steeds erg knap voor een Groenendaeler, omdat hier veel moed van de hond en veel doorzettingsvermogen van de baas voor nodig is. Daarnaast slaagden alle drie voor de NVBH gedragstest met de hoogst mogelijke score, met Lof.

Fokken doen wij maar eens in de 3- 5 jaar. Zo blijft het een speciale gebeurtenis waar wij helemaal naar toe leven. Hierbij vinden wij belangrijk dat:

  • Een Groenendaeler is dol op werken met zijn eigenaar en heeft er nooit genoeg van.
  • Een Groenendaeler is niet alleen een sporthond, maar ook een familiehond. Hij is dol op mensen en vriendelijk naar volwassen en kinderen.
  • Een Groenendaeler is een gezonde hond.
  • Een Groenendaeler ziet eruit als een Groenendaeler.
  • Verantwoord fokken en openheid is essentieel voor ons.

Naast al het bovenstaande was mijn partner 20 jaar pakwerker bij NVBH Kringgroep LimBra. José is al bijna 20 jaar één van de kartrekkers van NVBH Kringgroep LimBra en ze is jarenlang actief geweest binnen het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Belgische Herdershonden. Vanuit die rol proberen wij nog meer mensen enthousiast te maken voor leven en sporten met een Belgische herdershond.

 


English

We are José (1976) and Ziyal van der Vossen (2002). In 1995 our first dog Gabber, a Malinois/Pomeranian came to live with us. He was one year old and came from an animal shelter. He had three owners before us and because of him we got interested in dog behaviour. This resulted in me becoming dog trainer for De Dierenbescherming. During a training session during the education my partner had to practise with a Groenendael. It was love at first sight. 

In 1998 we bought our first Groenendael Xaviera v. 't Murselt (Xavi). Two year later we bought Zinziano v. 't Murselt (Zinzi). Because living with Gabber, Xavi and Zinzi gave so much fun, we deceided to breed a litter with Zinzi and Xavi in 2002. Our kennelnaam "di Zinxavi" comes from their names. 

Zinzi and Xavi passed away a few years back. Zinzi became 14 years old and Xavi 17 years old! Zinzi lives on in our household in his grandson Deep Space Nine di Zinxavi (Space) and granddaughter Galaxy Guinan di Zinxavi (Laxy). Both are retired themselves already and have kids of their own.

Their children Nemesis (Nem) Black z' Kovarny and Intergalactic Imzadi (Imza) di Zinxavi live with us. In 2012 Elyas of Karo's Triangle (Icheb), a son of the only sister of Space also joined our family. In 2020 Zani Zinzi Black z'Kovarny, granddaughter of Space, joined our family. José trains with Nem and Zani. Ziyal trains with Icheb and Imza.

Even after all these years training with our Groenendaels is what we enjoy most. At the moment we train IGP Tracking, KNPV Zoekhonden and Agility. In the past we were also active in Rescue dog training and Gedrag en Gehoorzaamheid (Obedience). We also trained some flyball and hoopers for a short while. During training we need to have a goal. So all our dogs have one or more working dog certificates.

Most special to us is that granddad Zinzi, mum Ezri and grandson Space all passed the IPO3 exam. A Groenendael earning that certificate is not that common because it requires courage of the dog and a lot of perseverance of the owner. Besides all three also passed the NVBH gedragstest with highest possible scores: met Lof.

We breed a litter once per 3-5 year. This way breeding remains a special experience for us. When we choose the parents of our puppies we take following principles into account: 

  • A Groenendael loves to work with his owner and has almost never had enough .
  • A Groenendael is not only a working dog, but also a family dog. He is friendly towards adults and children.
  • A Groenendael is a healthy dog.
  • A Groenendael looks like a Groenendael.
  • Responsible breeding and openness is essential for us.

In addition to all of the above, my partner was a manworker at NVBH Kringgroep LimBra for 20 years. For almost 20 years José has been one of the go-carts of NVBH Kringgroep LimBra and she was active within the board of the NVBH (Dutch Belgian Shepherd Club) for years. From this role we try to make more people enthusiastic for life and sports with a Belgian shepherd dog.

 

Adres

Koppenhoefstraat 10
5283 VK Boxtel
Nederland

E-mail

jose@dizinxavi.nl

Telefoon

+31 (0) 6 25 12 92 40